موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

اعلام شرایط موسسات عالی/ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱-طبق اطلاعیه دیوان عدالت اداری ، محدودیتی برای تحصیل مجدد داوطلبانی که قبلا از امکانات دولتی ( رایگان ) استفاده کرده اند وجود ندارد.

۲-دانشجو موظف است تمامی مقررات برای ورود به دانشگاه ها یا موسسه های آموزش عالی را رعایت نمایند.

۳-داوطلبان نباید برای شروع و ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات منعی داشته باشند.

۴-دانشگاه و موسسات آموزش عالی تعهدی به دانشجویان از لحاظ تامین خوابگاه ، مسکن، و کمک هزینه ی مالی ندارند.

۵- دانشجو باید برنامه زمانی ، مکانی ، درسی و … که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تدوین می شود را رعایت کنند.

۶- تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به صورت تمام وقت می باشد. کارمندان دولتی در صورتی می توانند بهتحصیل بپردازند که موافقت نامه رسمس مبنی بر شرکت در همه ی کلاس ها ، کار آموزی ها، آزمایشگاه ها و … عرضه کنند.

۷- هیچ دانشجویی مجاز نیست که همزمان در دو رشته محل تحصیل کند.

۸-دانشجویان انصرافی چه در آزمون سراسری پذیرفته شوند یا نشوند حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبلی را ندارند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.