موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

۵ گروه آزمایشی کنکور سراسری/گروه های آزمایشی در کنکور سراسری ۹۷

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند می توانند در ۵ گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان ثبت نام کرده و شرکت نمایند. داوطلبان باید از میان گروه های ریاضی، تجربی ، انسانی یکی را انتخاب کنند اما می توانند در کنار یکی از این گروه ها، در گروه های هنر یا زبان و یا هنر و زبان باهم ثبت نام کرده و شانس خود را امتحان کنند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.