موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

دکتر علی آبان (شفائی)

دکتر محمد علی شفایی معروف به دکتر علی آبان
دکترای ادبیات فارسی

متولد دوم آبان ۴۴ مازندران . گلوگاه. روستای افتلت
استاد دانشگاه
شاعر
منتقد ادبی
محقق و نویسنده
مشاور آموزشی صد ا و سیما

کار حرفه ای : شعر و نقد و تحقیق و مشاوره آموزشی کنکور

شعرها و نوشته های علی آبان:
-۱ پنج شنبه ها با تو (مجموعه ی غزل)
-۲ ساعت نه و ربع به عقربه آویخته می شوم (مجموعه شعر سپید)
-۳ قرار ما روی پل ورسک (شعرهای کوتاه)
-۴ در پیرهن تو سنگری جا مانده (مجموعه ی سپید و رباعی)
-۵ چهل و هشت ( مجموعه ی غزل)

آثار پژوهشی :
-۱ از کوچه تا پرواز ( نقد و گزینش اشعار مشیری)
-۲ در آمدی بر مبانی نقد ادبی
-۳ تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان یا ده فصل ( کاندیدای دریافت قلم زرین )

آثار آماده چاپ :
-۱ شاعران دانشگاهی
-۲ لیلابان ( سپید)
-۳ عاشق که باشی ( سپید رباعی)
-۴ هر شب شعری برای باران ( سپید)
و مقالات گوناگون ادبی وتحقیقی در نشریات معتبر

کارهای اجرایی :
داوری جشنواره های شعر در سطح ملی
مجری و کارشناس ادبی برنامه های ادبی تلویزیون و رادیو
مسئولیت انجمن های ادبی از سال ۷۵ تا کنون
تالیف و تدریس کلیه درس های ادبیات و نگارش و عربی از پایه هفتم تا یازدهم و همچنین دوم تا پیش دانشگاهی نظام قدیم

Leave A Reply

Your email address will not be published.