موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

دکتر عباس احمدی

فارغ التحصیل روزانه سراسری دانشگاه تهران رتبه یک کنکور

و دکترای مهندسی و استاد دانشگاه مشاور و ناظر کیفی دی وی دی و کتاب های آموزشی موسسه کنکور آسان است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.