موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

دکتر مهدی شیخی

  • دکنر مهدی شیخی رتبه ۲۷ کنکور سراسری
  • مدرس زیست شناسی
  • عضو بنیاد نخبگان و دانشجوی پزشکی  دانشگاه تهران
  • از دیگر دستاوردهای   دکتر شیخی  می توان به ۷ مقاله ی بین المللی، همکاری با پروفسور سمیعی و سخنرانی در جوامع بین المللی دانشجویان پزشکی دنیا اشاره کرد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.