موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

سعید زلوحی جوکار

استاد درس عربی

دانشجوی کارشناسی ارشد سراسری فقه وحقوق

رتیه برتر کنکور سراسری , تنها کسی که دو سال پی در پی عربی کنکور سراسری ۸۹ و ۹۰ را صددرصد زده است

Leave A Reply

Your email address will not be published.