موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

تنظیم برنامه خواب دانش آموزان/راهکارهایی برای دانش‌آموزان پرخواب

  • شام را دیروقت نخورید تا اجازه دهید که تا زمان خواب هضم شود. ازطرفی شام سنگین میل نکنید.

  • برنامه‌ریزی منظم و هدفمند داشته باشید. در این برنامه‌ریزی به زمان‌های مناسب برای مطالعه توجه کنید و زمان خواب مناسب را در نظر بگیرید.

  • اگر به برنامه‌ی خود پایبند نبودید خود را تنبیه کنید؛ به طور مثال ۲۵ تست اضافه برای درسی که طبق برنامه عمل نکرده‌اید در نظر بگیرید.

  • سعی کنید خواب بعدازظهر نداشته باشید یا کم بخوابید.

  • اگر به هشدار ساعتی که برای بیدارباش تنظیم کرده‌اید حساس نیستید از یکی از اعضای خانواده بخواهید شما را بیدار کند.

  • سعی کنید سیستم بیولوژیک بدنتان را به‌ مطالعه در روز و خوابیدن  در شب عادت دهید؛ زیرا بهترین زمان‌های مطالعه در روز است و شب بهترین زمان برای استراحت و آرامش مغز و اعضای بدن شماست.

Leave A Reply

Your email address will not be published.