موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

توصیه های کاربردی در برنامه ریزی/توصیه های برنامه ریزی برای کنکور ۹۷

 

۱- جو گیر نشید و بیش از حد توانتون برنامه ریزی نکنید.

۲- با یک برنامه جلو برید. خودتون رو با چند برنامه ی متعدد آشفته نکنید. طوری نشه که ۵ تا برنامه داشته باشید و به هیچ کدوم عمل نکنید!

۳- دروس و مباحث سخت رو در پیک تمرکزتون مطالعه کنید.

۴- در یک روز یک درس رو مطالعه نکنید. حتما چند درس در یک روز  را مطالعه کنید.

۵- برای تست های هم برنامه ریزی کنید. مثلا چند تست از چه کتاب هایی و چندتا را باید در چه روزی حل کنید.

۶- بی وقفه مطالعه نکنید! بعد از هر ۴۵ دقیقه مطالعه حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه استراحت کنید.

۷ -هم اختصاصی بخونید هم عمومی. در طول هفته برای عمومی ها هم برنامه ریزی کنید.

۸- برای خواب و استراحت و تفریحتون هم برنامه ریزی کنید! یادآوری میکنم! ما انسان هستیم نه ربات.

۹- به ضرایب کنکور توجه کنید! با توجه به ضرایب به دروس ساعت اختصاص بدید.

۱۰- زمانی که برای مطالعه و تست زنی در یک روز درنظر گرفتید، اگر از زمان مطالعتون بیشتر بود، از حجم تست کم کنید.

۱۱- تو روز های مدرسه حدود ۴ الی ۶ ساعت مطالعه کنید و سعی کنید بیشتر درس های همان روز را مطالعه کنید.

۱۲-تعادل را فراموش نکنید. تعدل بین دروس عمومی و اختصاصی داشته باشید. حدود ۳۰ درصد تایم خود رو بر روی دروس عمومی و ۷۰ درصد آن را بر روی دروس اختصاصی بزارید.

۱۳- عملکرد خود را در پایان هر هفته تحلیل کنید!

Leave A Reply

Your email address will not be published.