موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

سه گام مهم برای افزایش معدل/در این روزها چگونه معدلم را افزایش دهم؟

اولین گام برای خواندن یک مبحث از کتاب درسی، مشخص کردن زمان مطالعه‌ی آن است. اگر نمی‌توانید در آن زمان مشخص آن را به پایان برسانید، به خود سخت نگیرید و یک مبحث را به دو بخش ۲ ساعته تقسیم کنید؛ ولی تنها زمان کافی نیست؛ مطالعه باید صحیح باشد.

اول: پیش‌خوانی داشته باشید، چه ۱ صفحه چه ۵۰ صفحه. منظور از پیش‌خوانی روزنامه‌وار خواندن مبحث است. با این کار ذهن خود را در مورد آن مبحث به چالش می‌کشید و نیز آمادگی برای خواندن آن را ایجاد می‌کنید.

دوم: در زمان تعیین‌شده با دقت بخوانید و حتی از یک سؤال، یک تمرین، یک نکته یا یک فعالیت هم نگذرید.

سوم: مانند یک معلم از خود درس بپرسید. یادگیری زمانی کامل می‌شود که وقتی کتاب درسی را می‌بندید می‌توانید مباحث را به خاطر بیاورید و مرور کنید.

اکنون می‌توانید بگویید که برای امتحان آمادگی کامل دارید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.