موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

غلبه بر استرس امتحان/راه حل هایی برای کاهش نگرانی ناشی از امتحانات

در ساعات معینی درس بخوانید و بعد از هر ساعت مطالعه، استراحت کوتاهی داشته باشید.

  • مطابق برنامه درس بخوانید.

  • سرعت مطالعه را کاهش دهید و مطالب را چند بار تکرار کنید.

  • روش یادگیری مخصوص به خود را پیدا کنید.

  • دعا و نیایش و ورزش‌ را فراموش نکنید.

  • به تغذیه‌ی خود توجه ویژه داشته باشید.

  • خلاصه‌نویسی را تمرین کنید.

  • شب قبل از امتحانات استراحت کافی داشته باشید.

  • داشتن همیار و مشاور خوب تأثیر زیادی در کاهش نگرانی شما دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.