موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

مطالعه ی ثمربخش و کاربرد فنون مطالعه/ علاقه داشتن به مطالعه مهم است

کاربرد ماهرانه‌ی فنون مطالعه سبب می‌شود شخص به مطالعه‌ی بیش‌تر بپردازد. مطالعه‌ی بیش‌تر نیز منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می‌شود. کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسان‌تر، سریع‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌سازد؛ درنتیجه علاقه نسبت به مطالعه افزایش می‌یابد. پس تا زمانی که فرد تمایل یا علاقه به انجام کاری نداشته باشد نمی‌‌تواند برانگیخته شود. وقتی خواننده به موضوعی علاقه‌مند می‌شود، خودبه‌خود بر آن تمرکز می‌کند، بیش‌تر دقت می‌کند و به‌راحتی مطالب را به حافظه می‌سپارد و بعداً هم خیلی راحت به خاطر می‌آورد. پس از علاقه پیدا کردن نسبت به مطالب، گام بعدی تعیین هدف مطالعه است؛ زیرا هدف زیربنای انجام کاری است و به فعالیت انسان جهت و نیرو می‌دهد. هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب کردن وادار می‌کند و نیروی لازم را برای فعالیت در او به وجود می‌آورد و سبب پیدایش تمرکز در او می‌شود. هر کس برای مطالعه باید هدف مشخصی داشته باشد؛ زیرا همه بر این باورند که بدون داشتن هدف، یادگیری کاری بس دشوار و غیر ممکن است. همان طور که فرانکین معتقد است انسان بدون هدف مانند گلوله‌ای است که بدون هدف شلیک می‌شود. علاوه بر آن مطالعه بدون هدف یکی از عادات غلط مطالعه به شمار می‌رود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.