موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

نکات طلایی در مورد شیمی کنکور/ شیمی درس آسان اما سخت نمای کنکور ۹۷

چرا شیمی در کنکور اهمیت زیادی دارد؟

در دفترچه سوالات ، تست های شیمی آخرین تست ها هستند و همین باعث میشود بسیاری از داوطلبانی که مطالعه خوبی در طول سال داشته اند حال به دلیل زمان های پایانی جلسه و خستگی ذهنی ، قادر به پاسخگویی به نحو احسن در این درس مهم و رتبه ساز نیستند در صورتی که درصد خوب در شیمی به شدت باعث بهبود رتبه ی شما میشود و شما را چندین قدم جلوتر از رقبا جلو می اندازد.

سهمیه تست شیمی  در کنکور سراسری

همانطور که میدانید این درس برای دو گروه تجربی و ریاضی دارای ۳۵ تست در کنکور است که ۳۵ دقیقه زمان به آن اختصاص داده شده است . با توجه به اینکه در کنکورهای سالهای اخیر بیشتر تست های این درس ، محاسباتی و مفهومی طرح شده اند و انتظار می رود کنکور پیش رو نیز با همین تیپ تست ها باشد لذا ۳۵ دقیقه برای پاسخگویی به این درس وقتگیر کافی نیست.

تنها راهکار استفاده حداکثری از ۳۵ دقیقه اختصاص داده شده به شیمی در کنکور این است که در دوران جمعبندی مرور های دقیق و حل تست های سطح متوسط تا دشوار زیادی داشته باشید تا توانایی حل تست ترکیبی به شیوه های مختلف را پیدا کنید و تا حدود زیادی بر محاسبات و مفاهیم این درس مهم مسلط شوید.

روزانه چند تست شیمی بزنم ؟

برای تسلط بر شیمی و داشتن یک جمعبندی حرفه ای جهت روبروشدن با تست های این درس در کنکور توصیه میشود هر هفته بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تست بزنید.

توصیه های مهم درس شیمی کنکور سراسری:

۱-کتاب درسی را به هیچ عنوان کنار نگذارید . به نمودارها ، اشکال ، تصاویر ، متون ، اشکال و… باید تسلط مورد نیاز را (براساس رشته مورد دلخواه) داشته باشید . در این زمان های باقیمانده تا کنکور چندین بار کتاب درسی را مرور کنید . اولویت اول و آخر در بین منابعی که برای این درس دارید ، کتاب درسی است.

۲- با توجه به اینکه مباحث شیمی پیوستگی زیادی به هم دارند و اکثر تست ها نیز ترکیبی هستند لذا سعی کنید هیچ فصلی را حذف نکنید.

۳-جدول تناوبی همیشه جلوی چشمانتان باشد تا ملکه ذهنتان شود . حفظ اعداد و عناصر بصورت طوطی وار فایده ای ندارد بلکه با استفاده از اعداد اتمی گازهای نجیب ، عناصر اصلی و تعداد گروه و دوره میتوان به جایگاه خیلی از عناصر به خصوص عناصر واسطه پی برد.

تغییر اولش سخته وسطاش آشفته ای ولی آخرش جذابه…

Leave A Reply

Your email address will not be published.