موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

چه کسی موفق تر است/آیا کسی که مدت زمان بیشتری نسبت به دیگران درس میخواند موفق تر است؟

کسی موفق است که روش مطالعه بهتری دارد، منابع مطالعاتی درستی را استفاده می کند و میزان ساعت مطالعه اش با توانایی اش متناسب است.

اما چگونه میتوان فهمید روش کارمان درست است؟

چرخه دمینگ به شما کمک می کند بهترین روش و راهکار را انتخاب کنید

این چرخه شامل چهار مرحله است

۱٫ plan

یک راهکار را برای خود طراحی کنید یا از میان راهکار های پیشنهادی یکی را انتخاب کنید. و در مورد نحوه اجرای آن برنامه ریزی کنید.

۲٫ do

آنرا بصورت جزئی و آزمایشی اجرا کنید. در بخش کوچکی از برنامه کلی خود.

۳٫ check

سپس نتایج را بررسی کنید و میزان موثر بودن راهکار را بسنجید. و در صورت لزوم برنامه خود را اصلاح کنید.

۴٫ act

در نهایت در صورت موفق بودن برنامه آنرا به طور کامل و جامع به اجرا بگزارید

توجه داشته باشید که این یک چرخه بهبود و پیشرفت مداوم است و پس از مرحله آخر دوباره مرحله اول انجام میشود. این چرخه به شما کمک میکند همواره برنامه بهتری نسبت به قبل داشته باشید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.