با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه دو سیما
شنبه، یکشنبه، دوشنبه ساعت ۱۷:۴۵

با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه سه سیما
سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه ساعت ۱۷:۳۰

آزمون آنلاین
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
۰۹۱۲۸۵۷۶۷۱۰- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۵- ۰۹۱۲۹۵۷۱۰۰۳- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۲- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۶- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۵- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۸- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۶- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۱- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۲- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۳- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۱- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۲- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۳- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۹- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۵- ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۳- ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۴
CD و DVD های گروه آموزشی کنکور آسان است
برای تهیه لوح های فشرده تمام دروس با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۶۰ ۰۹۱۲۱۹۶۸۵۰۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۸۰ ۰۹۱۲۱۹۵۳۶۸۵ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۶۰ ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۷۰
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۵۰ ۰۹۱۲۱۹۶۳۱۵۷ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۵۰ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۷ ۰۹۱۲۱۹۶۴۳۱۲ ۰۹۱۲۱۹۶۳۴۲۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۴۰ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۷۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۷۰ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۲۷ ۰۹۱۲۱۹۶۰۳۷۰ ۰۹۱۲۱۹۶۹۸۴۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۲ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۸ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۶ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۲ ۰۹۱۲۱۹۶۵۵۸۶ ۰۹۱۲۱۹۶۲۳۷۱

سیاوش مهران؛ رتبه یک کنکور

دانلود بروشور کنکور آسان است


ارتباط مستقیم با رتبه‌های برتر

وری
نام رتبه تلفن
علی لنجانی دهنوی رتبه ۸۰ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۳
محمد کریمی رتبه ۳۰۰ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۴
امیر حسام داوری رتبه ۱۴۰ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۵

نفرات برتر آزمون مرحله سوم

نام رشته شهر
محمد مهدی معمار ریاضی دزفول
الیاس هاشمی اصل تجربی تهران
حدیث بهزادی تجربی سنندج