موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور
Browsing Tag

تفییر منابع آزمون سراسری

تغییر منابع درسی کنکور/اعلام تغییرات منابع درسی کنکور سراسری ۹۷ توسط سازمان سنجش

تغییرات منابع کنکور ۹7 – کتاب عربی ۱ تغییرات در درس عربی اول دبیرستان ، فقط در درس ۱ آن هم به صورت جزئی و در حد کم و زیاد شدن بعضی عنوان ها در بخش قواعد (یادآوری قواعد دوره راهنمایی) و تمرینات است و متن درس و سایر بخش ها تغییر نکرده است…